tisdag 11 november 2008

Vind- och kärnkraft

När gick i första klass gick mina föräldrar och röstade om kärnkraftens avvecklande i Sverige. Nästan alla i Lund var emot kärnkraft. Jag hade t o m en fräck knapp som jag tyckte var snygg. Jag förstod inte riktigt vad den föreställde men jag kände mig delaktig i något stort. Jag kommer också ihåg att det pratades väldigt mycket om risken för kärnvapenkrig.

Idag är vi inte lika rädda för kärnkraften. Den är koldioxidfri och förstör inte miljön. Att stänga av Barsebäcks reaktorer är vansinne. Däremot finns det alltid en debatt om förvaringen av avfallet. Jag läste en artikel om vindkraft och 750 vindkraftverk ger lika mycket energi som en halv kärnkraftsreaktor. Sverige är ett väldigt stort land och vi får plats med många vindkraftverk. Jag förstår att folk blir upprörda och störs om dom står för nära deras hus eller längs med kusterna men det finns stora områden i norra Sverige där det inte bor en människa. Nog borde vi kunna tänka så klart att det kanske får stå några vindkraftverk på fjällen för att vi ska bidraga till att rädda planeten. Vinden i sig är outsinlig och miljöpåverkan i stort sett noll. Visst är det bra.

1 kommentar:

Christoffer sa...

Det finns några problem med vndkraft som du inte tar hänsyn till

1)Det finns en begränsat mängd ställen där det blåser tilräckligt mycket. Efter att vi utnytjat de ställena så ger varje nytt kraftverk mindre effekt ut.

2) vinden blåser inte alltid så då måste man ha reservkraft (eller batterier eller pumpade vatenreservoarer)detta kostar pengar.

3) att bygga kraftverk långt från där energin används är slöseri, man förlorar väldigt stora delar av energin i transport.


då det gäller avfallet från kärnkraftverk så börjar våra politiker så sakta fatta att det är idioti att köra med öppen bränslecykel och vi kommer förhoppningsvis gå över till breederreaktorer och sluten bränslecykel. detta har flera fördelar, det använder mindre uran (mindre gruvdrift) det använder uranet effektivare, och det lämnar efter sig extremt mycket mindre avfall.