torsdag 22 januari 2009

I dagens DN skriver en journalist om Liberatis strävan efter ett mer sekulärt samhälle. Ni kan läsa artikeln här. Innan jul publicerade vi en artikel där vi menar moraliserande lagar som har sitt ursprung i kristen tro inte ska vara grund för vår lagstiftning. På samma sätt som inte judisk, islamisk eller buddistiskt tro ska vara grund för våra lagar. Vi anser att lagarna måste bygga på empiri, inte på tolkningar av texter som skrevs för tusentals år sedan.

Sedan vårt program för sekularisering publicerades har vi blivt anklagade för att vara motståndare till religon. Så är inte fallet. Flera av oss i Liberati är troende. Vad vi menar är att religionen bör vara del av den privata sfären. Din personliga tro är din och du får tro vad du vill men påtvinga inte andra din religiösa övertygelse.

Religion i lagstiftares händer har alltid missbrukats och kommer att missbrukas. I Sverige är det först år 2009 som två personer av samma kön har samma rättigheter som två personer av lika kön. Och detta är en sanning med modifikation, eftersom kristna samfund fortfarande får vägre samkönade par och alltså fortsätta diskriminera. Och detta i Sverige där kyrkan och stat har varit skiljda åt i åtta år. Varför har kyrkan vigselrätt överhuvudtaget? Varför inte ha en borgerlig vigsel för alla, oavsett kön, och sen kan samfunden välsigna de par som så önskar.

Det intressanta med artikeln på ledarsidan i DN är att författaren väljer att anklaga Liberati för att inte förstå kristendomens storhet, istället för att skriva om de problem som vi sätter fingret på, att kristen moral än idag påverkar vårt samhälle och till stor del medverkar till diskriminering och ojämlikhet.

Inga kommentarer: