fredag 20 februari 2009

Framtiden för SAAB

På nyhetsmorgon idag tittade jag på när Göran Hägg, Barbro Hedvall och Stig Malm diskuterade vad regeringen gör och inte gör när det gäller krisen i SAAB. Det är tragiskt att så många riskerar att förlora sitt jobb, men att pumpa in skattepengar som konstgjord andning kan inte vara lösningen. Stig Malm var den som var klarast i sin analys. På sjuttitalet när varvsindustrin föll så pumpade regeringen in miljarder men ändå försvann tillverkliningen till Asien. Men Sverige tog då till vara på den kunskap som fanns och stålindustrin utvecklades, krisen ledde till att annan industri växte fram.

På samma sätt bör vi hantera dagens kris. Att tro att vi kommer att tillverka bilar i framtiden är ett önsketänkande, men om vi istället satsar på ny miljövänlig teknik kan vi bli framgångsrika igen. Jag tycker att regeringen ska satsa pengar på att folk inte hamnar i ett passivt utanförskap, då är det bättre att utbilda folk i de yrken där det idag och de närmaste åren finns brist. Samtidigt bör man hjälpa de företag som kan omställa och vill satsa på nya miljövänliga produkter. Men att ge SAAB konstgjord andning är inte lösningen på problemet, tvärtom skulle det vara kontraproduktivt.

Inga kommentarer: