söndag 14 juni 2009

Folkpartiet, förnyelse eftersökes!

Jag är den typen av politiskt aktiv som menar att den bästa möjligheten att påverka vårt samhälle är att vara med i ett politiskt parti.

Står man utanför kan man påverka till viss del genom att väcka debatt, men ska man verkligen påverka politiken är det anser jag det är bättre att vara med än stå utanför.

Jag är medlem i Folkpartiet eftersom det är det parti som står mig närmast. Jag tror på liberalismen som för mig innebär att människor kan påverka och leva sitt liv efter egen förmåga utan inskränkande pekpinnar från makthavarna. Folkpartiet är också det parti som historiskt gjort med för HBT-människors rättigheter. Vi har också högt till tak inom vårt parti, och välkomnar kontroversiella personer som Alexander Bard och Amanda Brihed.

Folkpartiet har de senaste tio åren hamnat på fel spår. Istället för att i all politik utgå från en liberal utgångspunkt har man försökt locka väljare genom att leka polis och ställa krav. Krav på invandrare, krav på arbetslösa, krav på studenter osv.. För mig har denna politik inte i ett liberalt parti att göra. För mig handlar liberalism om att ge alla människor, invandrare, HBT-personer och infödda svenskar samma möjligheter och inte om att ställa krav.

P g a ovan nämnda har folkpartiet bland annat misslyckats med att locka unga väljare. Detta är förödande i längden. Vi måste ha en poltik som unga idag kan identifiera sig med. Vi måste framför allt förstå hur unga idag lever stora delar av sina liv på internet och det är där vi måste möta dem. Som det är idag finns folkpartiet och alla andra partier på internet, men man möter inte sina eventuella väljare på nätet, man kommunicerar inte med dom. Detta gör att unga idag istället vänder sig till andra forum där de kan umgås, föra fram sina åsikter och påverka.

Om vi ska lyckas locka unga människor anser jag, förutom att vi måste kommunicera och lyssa på dem, att vi måste förändra vår politik på följande områden:

Internetpolitiken. Vi måste vara den röst som värnar om den personliga integriteten, både i den fysiska världen och på internet.

Jobbpolitiken. Vi måste göra det lättare för unga människor att få ett jobb.

Miljöpolitiken. Denna fråga engagerar alla människor, även unga. Vi har ett lysande miljöprogram, men ingen högt uppsatt förtroendevald som driver frågorna.

Bostadspolitiken. Vi måste ha en fungerande bostadsmarknad så att unga i städerna får möjlighet till eget boende.

I Stockholm märker jag som aktiv i FP en tydlig förändring och en återgång till de liberala kärnvärdena, till stor del p g a nätverket Liberati. Men för att folkpartister i resten av landet också ska hitta tillbaka till liberalismen krävs att partiets talespersoner slutar komma med vansinniga förslag som barndomstolar och annan idoti. Vi måste bevisa att vi är liberala och driva en politik utifrån liberal ideologi.

Varför heter vi folkpartiet Liberalerna om vi inte driver liberala kärnfrågor?

Inga kommentarer: