onsdag 30 september 2009

Blinda och döva....


Barn med exempelsvis Aspergers syndrom och adhd får inte samma ekonomiska stöd som blinda och döva. Detta blir självklart ett stort problem för rektorna när de måste ta hand om barn som kräver extra medel. Naturligtvis behöver vi ett system som även inkluderar barn med neuropsykiatriska handikapp. Det har vi råd med. Systemet måste ändras och inkludera barn med olika typer av handikapp. Enskild bedömning vore det bästa.

Inga kommentarer: