måndag 19 april 2010

Om grönrött önsketänkande...

Grönröda debattörer försöker få det att låta som att de grönrödas politik är fantastiskt på alla sätt men faktum är att det inte finns någon gemensam grönröd politik. Så allt handlar om önsketänkande. Nu i maj ska Olhy, Eriksson och Sahlin presentera sitt gemensamma förslag och jag är helt övertygad om att svenska folket kommer att bli besvikna över det som presenteras. Ska betyg förbjudas? Ska bensinskatten höjas med flera kronor per liter? Ska kärnkraften stängas ned vilket innebär import av tysk kolkraft? Ska förbifarten runt Stockholm inte byggas?

Faktum är, att den glädje de grönröda känner idag på grund av ett övertag i opinionen kommer att bytas ut mot frustration om bara några veckor.

Inga kommentarer: