onsdag 2 juni 2010

Självklart ska barnkonventionen bli svensk lag!

Idag skriver Erik Ullenhag, Agneta Berliner och Solveig Hellquist på Aftonbladet att FNs barnkonvention bör bli del av svensk lag. Det är svårt att tycka något annat, att isolera barn kan inte vara en framkomlig väg. De missförhållanden som har avslöjats är en skam för ett land som Sverige.

Läs vad andra tycker i frågan: Liberati, Jan Reydell och Daniel Rhodin.

Inga kommentarer: