fredag 19 oktober 2007

Avknoppning av kommunala skolor.

Igår såg jag Uppdrag granskning. Det handlade om avknoppning av kommunala skolor. Många rektorer har det senaste året tillsammans med entreprenörer köpt skolor för endast värdet av inventarier. En skola som på en fri marknad skulle vara värd 30 miljoner fick till exempel köpas för 1,9 miljoner. Detta är naturligtvis helt befängt. Det som väcker mest anstöt är att moderaterna till vardags lovsjunger den fria marknaden där marknadskrafterna får bestämma priset nu tycker det är ok att väldiga värden slumpas bort. Skattebetalarnas gemensamma egendom skänks i stort sett bort till enskilda individer. Det verkar som om moderaterna i gemen och framför allt i stadshuset tänker att allt är bättre än gemensamt ägande, även om det går stick i stäv mot alla moderata principer. Det är genant när Axén-Ohlin säger att alla avknoppningar är av godo och att deras advokater inte kommit fram till samma sak som alla ser, att några få får till skänks vad andra gemensamt betalat för. Tursamt nog insåg skolminister Jan Björklund fadäsen och har tillsammans med skolborgarråd Lotta Edholm sett till att man tillsvidare väntar med denna bisarrt orättvisa fördelning av det som skattebetalarna äger. Ska kommunala skolar bli privata så ska de som tar över få betala ett marknadsmässigt pris.

Inga kommentarer: