torsdag 11 oktober 2007

Förbifart Stockholm och kollektivtrafik.

Majoriteten i Stadshuset i Stockholm har bestämt att pengarna från trängselskatten ska gå till nya vägar, bland annat en förbifart Stockholm. Oppositionen protesterar och säger att pengarna ska gå in i kollektivtrafiken. Det kommer alltid att finnas människor som inte kan ta sig till och från sina arbeten utan sina bilar. En del frakter måste, fram till dess att järnvägsnätet blir utbyggt, gå via våra vägar. Om man som socialdemokraterna föreslår, bygger ut kollektivtrafiken istället kommer problemen att bestå. En utbyggnad av kollektivtrafiken är nödvändig men en kombination med nya vägar är en förutsättning för att få bukt med kommande befolkningsökning. 10000-tals bilar måste idag köra igenom Stockholm om de ska ta sig från norr till söder eller tvärt om, fastän de inte har något ärende i innerstan. Stockholms befolkning kommer att öka med 50000 människor de närmaste 30 åren. Dessa människor kommer inte bara att åka kollektivt. Närförorterna kommer också att växa i väldigt snabb takt. För att få bukt med de kommande problemen är det viktigt att börja i tid. Citybanan är ett steg i rätt riktning och förbifart Stockholm ett annat.

Inga kommentarer: