lördag 11 oktober 2008

Den kristna kyrkan.

I Sverige råder religionsfrihet. Det är upp till var och en att tro vad den personen vill. Detta är bra och självklart i en demokrati. Lika självklart som yttrandefrihet och pressfrihet. Utan dessa friheter riskerar vi den demokratiska grund som vårt samhälle vilar på.

Svenska kyrkan är skild från staten. Men även åtta år efter denna skiljsmässa betalar många svenskar kyrkoskatt direkt via sin skattsedel. Det förhåller sig så att man aktivt måste välja att gå ur kyrkan. Det borde självklart vara tvärtom, att man väljer att gå med i den svenska kyrkan eller något annat samfund.

Varför ska vi, utan vårt medkännande, betala till en organisation som bygger på gamla skrifter och vidskeplighet. De som vill tro på Jesus, eller på någon annan framstående historisk person får självklart göra det men det ska inte vara skattefinansierat, religionen tillhör den privata sfären. Ska det bli någon förändring måste fler välja att lämna svenska kyrkan. I ett första skede kanske man ska fundera på vad det är man betalar till? Vill man bidra till ett samfund om man inte tror på dess läror. Det är den frågan man ska ställa sig.

Inga kommentarer: