fredag 31 oktober 2008

Svenska kyrkan lider i finanskrisens spår.

Problemet är att medlemsavgifterna inte räcker till så de måste leva på sitt kapital. Domprosten sitter i TV-soffan och drömmer om svunna tider då medlemspengarna strömmade in. Samtidigt sitter chefsredaktören för den kristna tidningen Dagen ogenerat och säger att svenska kyrkan är ju beroende av att många av de som betalar inte använader sig av kyrkans tjänster. Detta i sig är helt absurt. Vad är det som får svenska kyrkan att tro att folk vill betala pengar till dom? Dom är helt otidsenliga och deras verksamhet lockar inget folk. Dessutom är vi ett av världens mest sekulariserade länder.Tack vare stadskyrkan har dom fram till år 2000 klarat sig men nu har verkligheten hunnit i kapp kyrkan. Den enda anledningen till att svenska kyrkan har klarat sig i åtta år är för att svenska medborgare aktivt måste ta ett beslut att lämna kyrkan, vilket har gjort att många stannar kvar. Det är det fler och fler som lämnar kyrkan och ruinens brant är nära. Varför inte sälja av lite fastigheter och lite mark? Kyrkan är inte fattig. Och för övrigt ska inte svenska kyrkan eller några andra samfhund ha rätt att viga folk. Låt folk, heteros som homos, viga sig i stadshuset och sen får de som vill ha festen i kyrkan. Hur svårt kan det vara egentligen?

1 kommentar:

Baldur Baldursson sa...

Hej Seved
Jag brukar inte svara på andras bloggar, låter räcka att läsa och fundera själv över de olika opinioner och åsikter folk kan ha. Det kan vara upplysande i högsta grad. Men nu är det så att jag, som betalande medlem i Svenska kyrkan, tittade också på TV-soffan på 1:an imorse. Det verkar inte som alla har varit helt vakna prosten Åke Bonnier svarade på programledarens frågor. Inte i ett ord drömde prosten om svunna tider. Han pratade tydligt om dagens ekonomiska besvärigheter och tog bort några myter om hur ”rik” kyrkan tros vara av ungefär alla. Kyrkans verksamhet är helt annorlunda än andras verksamhet. Den bygger på helt andra förutsättningar och dens mål är inte världslig rikedom. Pengar är bra att ha. Kyrkan finns i världen, men den är inte av världen. Det är jo det som gör allt så komplicerad och svårt för dem som står utanför att förstå. Svenska kyrkan har lagt sig fram om att alla skall hitta sin plats i kyrkan. Vi är olika och därför försöker kyrkan att bjuda på den bredd i verksamheten som skulle kunna passa så många som möjligt. Vi har olika inriktningar – mellan församlingar finna de olika betoningar, särskilt anpassade åt den sammansättning invånare som finns i varje geografisk församling. Så du har helt fel när du säger att kyrkan är otidsenlig och kyrkoverksamheten är helt utan folk.
Du talar om att kyrkan skall sälja fastigheter och mark (skogar). Kyrkan är inte rik på det sättet du påstår. Men den är rik av kunskap, historia, vackra historiska kyrkor – men framför allt af människor. De som tillhör kyrkan är dens egentliga rikedom. Kyrkorna kan vi inte sälja. Flesta är kulturmärkta och tillhör församlingarna, inte bara som egendomar utan som samlingsplatser, gestaltning för identitet och församlingarnas stolt. Stockholms domkyrkoförsamling äger inga stora skogar, den äger inte några byggnader den kan vara utan. När Stockholms stift delades ut från Strängnäs stift, tänkte man inte på världsliga resurser. Då tänkte man kanske inte på att staten och kyrkan skulle skiljas. Det finns rika kyrkor och församlingar. Åk till Norrland och besök de kyrkor som där finns, som äger skogar och naturresurser. Det är ett helt annat ”landskap” än vad du har i Stockholm. I Stockholms innerstad (city) bor inte längre så många. Drygt 3000 invånare finns där. Tre stora historiska kyrkor finns där, S:t Nicolai (Storkyrkan/domkyrkan) med anor från 1200-talet, St:a Clara från slutet av 1500-talet och S:t Jacob färdigbyggd 1642. Dessa kyrkor är kulturmärkta och det betyder att man inte kan använda de hursomhelst. Kyrkan har skött dessa kulturskatter som kyrkorna är, men det är en tung börda att bära för en församling med så liten ekonomisk inkomst som verkligheten visar. Börskrisen har inte gjort situationen bättre. Så kyrkans händer är bundna till en viss grad.
Kyrkan är rik för att den har Kristus, den är rik för att inom dens väggar har många sina andliga hem. Hon är rik för att den förvaltar stor del av Sveriges historia (och del av världshistorian). Men den är fattig av pengar.

Baldur, medlem i Svenska kyrkan