onsdag 16 september 2009

Turismen dödar vår planet


Globaliseringen leder till att det blir färre fattiga människor i världen. Fler och fler kommer i framtiden att vilja besöka andra länder för ren kreation. Detta leder till att fler och fler kommer att ta flyget. Enligt branchens egna beräkningar kommer resorna att fördubblas på tio år. Detta innebär att turistindustrins utsläpp kommer att öka med 150 procent fram till år 2035.

Detta är såklart inte förenligt med de klimatmål som satts upp. Handeln med utsläppsrätter kommer enligt forskarna som det hänvisas till i artikeln inte att hjälpa. Att ickefossila bränslen i framtiden ska driva flygplanen är tyvärr inte heller realistiskt.

I ljuset av detta är förslaget som kom igår om höghastighetståg en del av lösningen. Jag är övertygad om att ska vi klara klimatutmaningarna måste vi i en snabbare takt än idag bygga snabbspår över hela Europa. Våra politiker måste också gemensamt jobba för att skynda på utvecklingen av bränslesnåla bilar.

Inga kommentarer: