torsdag 3 december 2009

Höga hus i Stockholm City?


I Stockholm debatteras flitigt om hur staden ska växa och var bostäder ska byggas. Att vår huvudstad måsta växa är oundvikligt, bara förra året flyttade det hit 30000 människor. För att inte situationen ska bli ohållbar måste vi bygga fler bostäder. Höga hus är en förutsättning för att Stockholm ska klara av framtida bostadsproblem.

Centerpartiet i Stockholm verkar besatta av att bygga på höjden överallt i staden. Folkpartiet vill också bygga på höjden men inte innanför tullarna. Detta för att Stockholm ligger mitt i en skärgård och är unik som huvudstad.

Jag tror, precis som våra borgarråd, Madeleine Sjöstedt och Lotta Edholm, att vi ska behålla denna unika miljö innanför tullarna. Låt oss bygga höga hus, men bygg dessa i nya områden. Risken är annars att Stockholms speciella karaktär förstörs. Jag bor själv på Liljeholmskajen och där kommer att byggas fyra 20 våningshus. I Hjorthagen planeras en skyskrapa som ska vara 170 meter hög.

Varför inte bygga höga hus i alla nya områden som planeras? Där finns det inte lika stort motstånd från Stockholmarna och fler människor kommer ha någonstans att bo.

Jag säger inte att man inte ska bygga innanför tullarna, en överdäckning av spåren i västra city tycker jag är en lysande idé. Men just i detta område behöver man inte bygga 30-våningshus.

Så bygg gärna på höjden, men som sagt, utanför tullarna.

Läs vad andra bloggare tycker: Ramsus Jonlund

9 kommentarer:

perankersjo sa...

Hej Seved,

det känns lite som att du skärpt in ditt ställningstagande om höga hus jämfört med tidigare, det tycker jag är synd.

För hur ska den dyra överdäckningen av spåren (och kanske också klarastrandsleden?) finansieras om inte med större exploatering? Med skattepengar?

Jag är med på att man ska vara försiktig i innerstaden, men nu talas det allt mer om något jag skulle karakterisera som ett skyskrapeförbud. Är inte det en väl rigid inställning tycker du?

Vänliga hälsningar från Per som brukar läsa din blogg med behållning.

Seved Monke sa...

Hej Per,

Ja, jag har ändrat uppfattning efter en höst med intensiv debatt i vår interna medlemstidning Stockholmsliberalen.

Jag är inte tillräckligt insatt i ekonmin för att kunna bedöma en finansiering av överdäckningen, men nej, jag tycker inte man ska ta skattepengar till detta. Om alternativet är att det måste byggas trettiovåningshus tycker jag att man får ompröva förslaget. Det finns otroligt mycket mark att bygga på runt om stadskärnan, som r billigare och varför då bygga högt inne i city?


Ett totalförbud är såklart inte rimligt. Men varje fall måste prövas varsamt.

Stockholms city är unik och jag tror det är klokt att behålla stadens karaktär.

Med en önskan om en trevlig kväll!

Seved

perankersjo sa...

OK, tack detsamma!

Vesir sa...

Hej
Härligt att höra att Du som jag inte gillar höga hus i innerstan. Hur och var de är lämpliga i ytterstaden är förstås diskutabelt. I Stockholms ytterstad skulle man kunna säga att ett eller flera höga hus invid tunnelbanan eller vid annan plats som man velat särskilt markera tillhör en hävdvunnen Stockholmskaraktär. Men de är dyra att bygga, de ger blåsig inte alltid så trivsam miljö vid gatuplanet och dessutom finns det andra sätt att bygga tätt som inte har dom problemen.

Har Du dessutom tänkt på att det är vettigt att bygga olika typ av miljö på olika platser så att folk kan välja stadskaraktär. T ex i centrala Kista skulle jag kunna tänka mig en fantastisk höghusstad som skulle locka en viss typ av människor medan en annan stadsdel eller ny stadskärna skulle med fördel kunna ha en helt annan atmosfär. En avläsbar rytm i stadsbilden som gör Stockholms skärgårdslandskap avläsbart är sannolikt också bra.

Men Västra City tycker jag är totalt feltänkt. Med det så skulle Stockholms viktigaste karaktärsdrag det luftiga skärgårdslandskapet att förfuskas och siluetten ytterligare förvanskas till förfång för stadens attraktionskraft på såväl företag och arbetskraft som på turister.

Lika allvarligt är att P g a klimatsituationen kan vi omöjligt veta vilka de framtida kraven på innerstaden blir. Vore det då inte klokare att bevara obebyggda ytor och flexibilitet? Det kan inte heller i längden vara hållbart att använda ekonomiska resurser som i Västra city. Vi måste finna en ny form för en storstadsutveckling som utgår från Stockholms karaktär och topografiska förutsättningar, som involverar hela storstadsområdet och som är Stockholms egen. Att i dagens klimatkris blicka bakåt på de senaste tjugu årens stadsutveckling runt om i världen duger inte. Vi måste ta nya tag. Nya attraktiva bostäder och arbetsplatser borde om viljan finns kunna byggas i och intill nya stadskärnor med storstadspuls liknande innerstadens, med bevarad skärgårdskänsla i en stadsväv som hänger ihop bättre än dagens.


Kerstin Westerlund
Ordförande Samfundet S:t Erik

Niklas sa...

Det är ju sagt att folkpartiet är för en Parismodell (kontra Londonmodell).

Mot bakgrund mot den snabba befolkningsökningen i Storstockholm (fn. drygt 36.000 per år) frågar jag mig, som stadsvän, när Folkpartiet ska lägga fram ett förslag på Haussmannplan (eller ny Lindhagenplan) för Stockholm.

Idag bor endast 12-13% av Storstockholms befolkning inom den del av innerstaden som är kvartersbebyggelse (det mesta av Gärdet är planerat som förort). Samtidigt pratas det stort om de nya stadsutvecklingområdena:

Norra Stationsområdet: 3500 bostäder, dvs 7000 invånare. Klart 2025. Stockholm växer med 7000 invånare på 2 månader.

Norra Djurgårdsstaden (inkl Värtan): 11000 bostäder, 22000 invånare. Klart om 20 år. Stockholm växer med 22000 invånare på 7 månader.

Vart är det tänkt att befolkningsökningen ska ta vägen? Med dagens befolkningsökning skulle innerstaden kunna fördubblas på 8 år. Med den bedömda befolkningsökningen skulle innerstaden kunna fördubblas på 10-12 år.

Om vi inte gör det kommer siffran på 12-13% (andel av Storstockholms invånare som verkligen bor i staden) att sjunka ytterligare och än fler kommer att vara bilberoende. Och det kommer vara lika svårt som idag att få bra underlag för god kollektivtrafik.

gardebring sa...

Hej Seved!
Du skriver:
"Varför inte bygga höga hus i alla nya områden som planeras?"

Jag tycker att det är en dogmatisk syn, men som samtidigt passar väl in i folkpartiets ställningstagande mot höga hus "innanför tullarna" som också är just dogmatisk. Utanför tullarna kan man bygga höga hus överallt, men innanför ingenstans? Är det istället inte så att varje byggnad och varje projekt kräver sina avvägningar och sina ställningstaganden? De enkla ställningstaganden som FP vill göra går inte att göra, eftersom stadsbyggnad är mer invecklat än så.

Och börjar inte begreppet "innanför tullarna" bli väldigt slitet? Kan vi inte se på Stockholm som en helhet, som EN stad? En stad som vi utvecklar framåt, och en stad där vi kan bygga högt där det passar och på andra sätt där det passar. Om dessa hus råkar ligga utanför eller innanför en gränslinje på en karta som sattes för åtskilliga hundra år sedan och som nuförtiden alltmer saknar betydelse känns mest bara märkligt. Låt varje projekt utvärderas på sina egna meriter.

Martin Ängeby sa...

Det är inte höjd som är det viktiga, utan täthet. Det är tätheten som är eftersträvansvärd. Höjden får man på köpet, eller som lök på laxen om man är lagt åt det hållet.

Man kan bygga hela västra city mycket tätt utan att det behöver skjuta så mycket i höjden. Med dagens parkeringsnormer får man en tätare och mer attraktiv stad om man inte bygger så högt, för då måste man skjuta till stora parkeringsytor.

Men, kom ihåg detta: Viktigast är inte höjden utan vad som finns i gatuplan. Det ska vara trottoar, och mindre butikslokaler så det skapar ett gatuliv av mångfald. Fotgängaren ser inte om ett hur är 6, 16 eller 160 våningar högt, för hennes blick är riktad framåt, inte uppåt.

Anonym sa...

I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of internet therefore from now I am using
net for articles, thanks to web.

Also visit my website ... free home renovation []

Anonym sa...

Welcome come to life, this article, it has blocks of different kinds like puzzle games, traffic racer hack sports or casino, adventurous, puzzle,
racing, sports based and many more to be ostracized from society.


Also visit my weblog ... Traffic racer cheat codes