fredag 19 mars 2010

Om aktiv dödshjälp

De senaste dagarna har debatten åter igen kommit igång om vi i Sverige ska tillåta aktiv dödshjälp. Detta på grund av att en 31-årig kvinna som är gravt sjuk och inte kan andas själv vädjar om att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. Flera läkare tycker att hennes önskan är helt självklar. Jag förstår inte denna fruktansvärda rädsla för döden som vi i Sverige visar upp. Varför får inte en människa själv avgöra när livet ska ta slut? Att tvinga en människa som inte kan andas själv, mot hennes vilja, att andas med hjälp av maskiner är inte humant, det är inhumant och ovärdigt. Och varför inte lyssna på läkarna? Är det inte dom som har mest erfarenhet hur mycket en patient lider och bör inte deras åsikter vara tonsättande i debatten

I Liberati driver vi frågan om eutanasi och vi menar att gammal kristen moral om livets värdefullhet inte får går före människors egen vilja. Människor har själva rätten att bestämma när de vill avsluta sitt liv. Ni kan läsa Liberatis tidigare inlägg i debatten här och här.

Inga kommentarer: