fredag 16 april 2010

Kommer biskop Arborelius ta tag i problemen inom katolska kyrkan?

Som jag skrev i onsdags verkar de två fall av sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i Sverige bara vara toppen på ett isberg. Nu kommer fler anmälningar in. Kommer detta leda till att Arborelius bidrar till att väcka den debatt som behövs inom katolska kyrkan? Det vore ytterst välkommet.

3 kommentarer:

Charlotte Therese sa...

Vi får väl se om fler hör av sig. Det kommer säkert att väcka debatt om så är fallet.

Fram tills dessa uppgifter kom fram fanns det bara ett enda känt fall i Sverige på 50-talet.

Nu rör det sig om tre fall, kanske ytterligare ett par. Men det är andra- och tredjehandsuppgifter som inte är bekräftade av något offer.

Jag tycker att de hittills sköter det här väldigt bra från katolska stiftets sida - med stor genomskinlighet, öppenhet och ödmjukhet.

En ännu viktigare fråga tycker jag är vad som går att göra åt att övergrepp ännu förekommer i vårt land, och den förkrossande majoriteten av dessa sker inte inom katolska kyrkan. Vad är det som gör att det kan pågå i samhället? Hur fångar man bäst in pedofiler innan de hinner agera?

Seved Monke sa...

Hej!

Bra frågor. Jag tycker också att Aborelius har varit tydlig. Jag hoppas han fortsätter vara det.

Jag tror en sak man kan göra är att börja tala om övergrepp på barn som ett sjukdomstillstånd. Att bara demonisera utövaren gör att de som hamnar i situationer när de blir attraherade av barn inte vågar söka hjälp.

Jag pratade med en psykiatriker som jobbade med människor som led av sexuella störningar och han tycker synd om pedofilerna. Inte för att han inte tycker illa om deras övergrepp men just för att det inte finns någon större vilja att hjälpa dessa människor. Man vill snarare spärra in dom för gott och helst kastrera dom. Det finns ju ingen grupp som är mer hatad än de som förgriper sig på barn. Och med all rätt, ingen kan väl tänka sig något värre än ett barn som blir sexuellt utnyttjat.

Jag menar att om man börjar tala om pedofili som ett sjukdomstillstånd istället för något man väljer så tror jag vi hade kommit en bit på vägen.

Mvh

Seved Monke

Anonym sa...

Ytterligare kommentarer här till diskussionen här : http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article699489/Det-ar-inte-bara-prasterliga-skandaler.html