onsdag 22 april 2009

Stockholm sitter med Svarte Petter

I SvD idag kan man läsa om hur Sveriges trafiksatsningar ska fördelas fram till 2021. I Stockholm har man planerat in fler spårvägar men dessa riskerar nu att bli utan pengar på grund av att det blir för dyrt.

Den springande punkten är att Stockholmsregionen förväntas växa med 500000, en halv miljon, invånare på 25 år. Det kommer att bli extremt trångbott för inplanerade bostadshus kommer inte att täcka behovet.

Och hur ska dessa människor ta sig fram? Bilen kommer inte att vara ett alternativ. Vad som återstår är fler bussar men dessa ska trängas på samma gator som bilarna kör på. Det kommer att bli ännu värre kaos i Stockholmstrafiken än vad det är idag.

I detta sammanhang måste jag uppmana miljöpartister som Yvonne Blombäck att stå på sig. Hon kritiserar att inkomsterna från Stockholms trängselskatt är öronmärkta för att bygga vägar? Varför detta enfaldiga beslut? Förutom att bygga vägar måste pengarna även kunna användas till kollektivtrafik. Att öronmärka pengar för enbart vägar är bara dumt

Om vi ska ha en modern, tillgänglig stad så måste vi tänka framåt, våga satsa på både nya vägar och förlängning av tvärbanor och annan spårbunden trafik. Att inte satsa på Stockholms kollektivtrafik kommer att bli förlamande och förödande för hela Sveriges tillväxt.

5 kommentarer:

Yvonne Blombäck sa...

Tack Seved för att du uppskattar och uppmärksammar min och Miljöpartiets kamp för mer och bättre kollektivtrafik i Stockholms Län!

Yvonne Blombäck (MP)

Seved Monke sa...

Tack själv! Keep up the good work!

Seved

Niklas sa...

Det är helt rätt, men vi få inte glömma att de nya bostadshusen inte bör ligga 15-40 km från innerstaden. Det är nämligen på det sättet man spär på dagens onödigt stora transportbehov. Bygg istället ut innerstaden men en ny Lindhagensplan som, förutom Stockholms kommun, även sträcker sig in över Solna, Sundbyberg och Nacka. De nya stadsdelarna bör vara betydligt tätare än dagens. Om man åstadkommer något sådant kommer fler och fler att få cykel och gångavstånd istället för bilavstånd. Samtidigt ökar underlaget för kollektivtrafiksatningar vilket gör den än mer ekonomisk.

Ofta när man pratar om expansion av innerstaden med täta stadsdelar är det mest prat. Norra Station benämndes tidigare som Stockholms manhattan. Nu blir det bara 3500 bostäder (antiklimax i kvadrat), till stor del pga att många motsatt sig att låta stadsdelen få kontakt med Hagaparken (man vill inte att Hagaparken ska fungera som en riktig park) och att en del (miljöpartister i huvudsak) motsatt sig högre hus. Tyvärr är det så att miljöpartiets agerande skapat ett dåligt underlag, vilket gjort att t-baneutbyggnaden försenats. Och det var ju inte speciellt miljövänligt.

Med all respekt för miljöpartiet vilja att bygga bra och miljövänlig kollektivtrafik. Jag tror att de hursomhelst måste ompröva sin syn på den täta staden, som de nu motarbetar. Det motarbetar ju sitt eget mål.

Seved Monke sa...

Hej Niklas!

Jag är med i Liberati, ett nätverk inom folkpartiet och vi lobbar för den täta kvartersstaden. Vi menar att folk känner sig tryggare i en sådan miljö och kvartersstaden är också en förutsättning för att människor ska få plats. Detta hindrar inte att vi ska behålla de parker som finns men många grönområden i Stockholm är områden där folk inte rör sig och där anser jag man kan bygga bostäder.

Jag bor själv på Liljeholmskajen och där byggs åttavåningarshus i typiska kvarter och området är jättepopulärt. Om allt går som planerat och inte den ekonomiska krisen sätter käppar i hjulet kommer det att byggas fem 20 våningshus på nere vid vattnet här. Vi får hoppas att detta blir av!

Mvh

Seved

Niklas sa...

Parker är ett självklart inslag i stadsbilden. Problemet är ju att de ofta är felplanerade. Hagaparken är ju ett typexempel där man idag måste ta sig över trafikleder först. Hade man följt exempelvis YIMBY:s exempel vid Norra Station hade man byggt åtminstone ända fram till Uppsalavägen, som då hade blivit en boulevard istället för trafikled. Boulevarder, typ Sveavägen, utgör inte samma barriär såsom trafikleder av typen Nynäsvägen, Huddingevägen osv. Vem tror att den kommande gräsremsan mellan stadsdelen och Uppsalavägen kommer att användas som park? Den kommer var lika lite park/grönområde som rondellen vid Brommaplan.

Nu blir det en trafikled och barriär istället för en Hagapark med direktkontakt med staden. Parktillgängligheten minskar då exploateringsgraden sänks i detta fall. Paradoxalt? Nej! Alexander Ståhle har skrivit en del om detta (mer park i tätare stad). Nästan alla våra förorter från 30-talet och framåt är byggda enligt ett koncept där de separeras av grönområden. Själva bostadsområden vänder sig inåt mot centrumet, där affärer och tunnelbana finns. Inga naturliga stråk utnyttjar de grönområden som finns. En ny struktur med tätare bebyggelse (i en del nuvarande grönområden) skulle vitalisera grönområden och då skulle dessa nästan kunna betraktas som parker som binder ihop istället för att som idag isolera och segregera.

Jag känner inte till Liberati men ni verkar lobba för något bra. Ska kolla upp det :).

Vad gäller Liljeholmskajen hoppas man utformar den så att tllgängligheten till Årsta skog ökar. Det gör man genom att dra stråk mot denna (förhoppningsvis) framtida park. Man får inte trappa ned explaoeringsgraden ju närmare grönområdet man kommer. Punkthus bör *absolut* undvikas. Det misstaget gjorde man i gränsen mot Ladugårdsgärdet och då skapar man en sort gränsvacuum, där staden söker sig inom istället för att sträcka sig mot parken. Då blir också parken folktom (vilket Ladugårdsgärdet mestadels är).
Hoppas att 20 våningshusen sålunda placeras intill grönområdet. Området blir ju inte mindre grönt för det.