torsdag 28 maj 2009

Ny lesbisk biskop i Stockholm


Med väldigt stor sannolikhet blir Eva Brunne ny biskop i Stockholms stift. Detta är fantastiskt och en historisk händelse, eftersom Eva är lesbisk och bor ihop med en kvinna. Många människor gläds förmodligen nu över att de har fått en förebild som visar att det går att bli accepterad av svenska kyrkan trots att man inte lever i heteronormen. Kristdemokrater har mycket att lära av det inträffade. Eva Brunne verkar också ha en klok syn på till exempel jungrufödslen som kan bidra till att fler lockas till kyrkan.

En fråga är när representanter för katolicismen ska anklaga Stockholms stift för kätteri?

Och en annan reflektion. I en intervju säger Eva att hon är glad över att 63 procent av innevånarna i Stockholms stift är med i kyrkan och de är detta på frivillig basis? Till viss del har hon rätt, det är frivilligt att vara medlem i kyrkan, men de som har lämnat kyrkan har gjort ett aktivt val att gå ur, de som är med har inte gjort ett aktivt val att gå med. Man är automatiskt medlem om man inte gör något åt det. Frågan är hur många boende i Stockholm skulle vara med i kyrkan om de var tvingade att kryssa i en ruta i deklaration att gå med? Förmodligen inte 63 procent. Det vore väldigt märkligt om svenskarna, som är ett av världens mest sekulära folk, aktivt skulle välja att gå med i svenska kyrkan. Jag tror att många är med i kyrkan av gammal hävd och att de helt enkelt inte är insatta i frågan. De vet inte heller att det betalar flera hundra tusen kronor i skatt till kyrkan under sin livstid.

Oavsett så är jag glad för alla de kristna i Stockholm som lever utanför heteronormen. Detta måste vare mycket glädjande för dom.

Läs vad andra bloggare tycker om saken: Helena Bergman, EFS, Politikerbloggen, Nyfrälst, En kristen resa.

Inga kommentarer: