måndag 10 augusti 2009

Om avfallskvarnar..


Lotta Edholm, Erik Wassén och Karin Karlsbro, alla lika kloka folkpartister, skriver idag på SvD om avfallskvarnar. Jag tycker förslaget, som kommer från FP Stockholms nya miljöprogram, är lysande. Varför ska all denna potentiella energi gå till spillo? Och tänk så mycket sopsortering som skulle sparas in. Jag kan inte förstå att inte fler politiker från andra partier engagerar sig i frågan...

3 kommentarer:

Leiph sa...

Varför inga andra politiker? - Det tar tid för politiker att vakna. Just denna gång gick det fort att anamma ett nytt tänkesätt, men det är i första hand Erik Wasséns förtjänst.

Vilket i sin tur skulle kunna bero på att han (Erik) satt jämte mig vid motionsdebatten hösten 2007. Den dåvarande styrelsen anmälde avvikande uppfattning gentemot motionären.

Mindre medeltid - färre råttor, mer biogas

Seved Monke sa...

Ja, det är säkert så. Jag tycker förslaget är helt lysande och fler bör lobba för det.

Seved

Peter Jensen sa...

Ett mkt bra förslag, som jag själv försökt driva i Göteborg via min plats som styrelseled. (fp) i det kommunala avfallsbolaget Renova. Utmärkt om vi i storstäderna kunde gå fram gemensamt och genomföra introduktionen av avfallskvarnar raskt och effektivt. Fördelarna är många: minskat metanläckage till atmosfären från de nuvarande biosoppåsarna, effektivare energihantering då större andel av energin i det våta hushållsavfallet kan tas tillvara vid rötning jämfört med kompostering och radikalt minskade transportrörelser för sophämtning i innerstäderna. Den kanske viktigaste poängen är att VA-verken blir ägare av det rötbara slammet, vilket gör att det blir ekonomiskt lönsamt för kommunerna att bygga rötningsanläggningar i motsats till idag, då privata aktörer kan plocka "russinen ur kakan" genom att i upphandlingar ta hand om det energirika bioavfallet medan kommunen blir kvar med den energifattiga resten (en effekt av den sk. SYSAV-domen).

Peter Jensen (fp), Fil dr.
jensen@one.se