tisdag 16 mars 2010

Debatt om religiösa friskolor i TV4 i morgon kväll.

I morgon kväll ska jag debattera religiösa friskolor i Kvällsöppet i TV4 med bland andra Siwert Öholm och Christer Sturmark. Jag är personligen emot religiösa friskolor. Barn måste själva få bilda sig en uppfattning om religiös tro när dom är tillräckligt gamla för att göra egna ställningstaganden. Ett barn som växer upp i en religiös miljö och dessutom går i en konfessionell skola får inte samma förutsättningar som andra barn att få en neutral bild av hur världen är beskaffad. Barn lyssnar på vuxna och gör som vuxna gör.

Jag tycker att man måste bygga all undervisning på det vi empiriskt vet just nu. Barn måste såklart få undervisning i religion men en religion ska inte favoriseras framför andra, och framför allt inte vara vägledande i undervisningen. Elever måste lära sig att kritiskt ifrågasätta istället för att indoktrineras.

Religion tillhör den privata sfären. Hur föräldrar uppfostrar sina barn är deras ensak. Men skolan ska inte fungera som en religions förlängda arm, religionen ska inte vara del av det offentliga rummet. Sverige är ett av världens mest sekulära länder och detta är något positivt. På grund av detta är vi är toleranta och accepterar människor som inte lever i normen.

I det förslag på ny skolplan som ligger nu skiljer man på undervisning och utbildning. Undervisningstimmarna får inte innehålla några religiösa inslag. Däremot får man på skolan ha andaktstunder, sjunga psalmer, ha bönestunder osv. Dessa är frivilliga. Är det någon som tror att ett barn på sju år överlägger en lång stund om han eller hon ska gå på gudstjänsten på skolan? Eller tror ni att barnet gör som de vuxna säger eller som dom andra barnen gör? Det nya förslaget är märkligt och uppenbarligen en balansgång för att inte det ska komma ramaskrin från kristdemokraterna. Jag tycker detta är en cynisk politik där man inte tänker på barnens bästa.

Vad tycker ni? Vilka argument finns för respektive mot religiösa friskolor? Kommentera gärna här eller på min facebooksida.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det främsta argumentet jag ser mot religiösa friskolor är ändå att om dem hålls helt konefssionsfria så är prefixet onödigt och är istället en indikator att något inte står rätt till. Vi vet av falls om Livets ord skola i Uppsala att skolinspektionen inte fungerar och att barn indoktrineras. Det är en tafatt hantering.

Vidare ska skolan vara en plats för intellektuell stimulering och det utesluter tro

Seved Monke sa...

Tack Odelberg,

Jag har haft samma fundering.

Mvh

Seved

Hans Iwan Bratt sa...

Tack för en bra insats i ett förfärligt program.

Seved Monke sa...

Tack Hans!

Seved