söndag 30 augusti 2009

Sverigedemokraterna, kultur och lite svenskhet...


"Nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två människor samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt är förhållandet mer komplext än så, beroende på vad man väljer att tolka in i kulturbegreppet. Ovan har kultur definierats såsom ”den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma”. För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart."

Ovan är ett utdrag från Sverigedemokraternas principprogram.

Jag har en fråga till er Sverigedemokrater. Vilka är de självklarheter och minnen som ni pratar om? Vad är det som är gemensam kultur i Sverige? Och vem är det som ska bestämma vilka minnen och självklarheter som blir normerande i ert samhälle? Jag förstår inte hur det ska gå till? Och de människor som tillhör andra kulturer men är svenska medborgare, ska de exkluderas ur era "föreställningar"? Är inte de med och formar just det ni definierar som kultur? Jag är förvirrad, förklara gärna.

9 kommentarer:

Mikael Kamfjord sa...

En välformulerad och självskriven fråga men här brukar SD glida och orma sig. Vi får se hur det blir denna gång.

Ann-Cathrin sa...

Jag är lika förvirrad som du Seved. Det som direkt slår mig är vad som sker med den person som föds i Sverige av "ursvenska" föräldrar och som vid, säg tre års ålder, flyttar till en lika svensk släkting som har bott utomlands i många år.
Vid 37 års ålder återvänder hon till Sverige. Var i SD's principprogram hamnar denna individ?

Det är denna, ofta totala begreppsförvirring som gör det svårt att diskutera med en sverigedemokrat.

Tack för att du pekar på dessa märkliga ställningstaganden från SD

Seved Monke sa...

Ja, men ibland får man tokiga arga svar Mikael. Och jag tycker inte det är mer än rätt att dom förklarar sig.

Det tragiska Ann-Cathrin, är att folk inte är intresserade av att diskutera dessa frågor överhuvudtaget. Alla tänkande individer borde gå in och läsa SDs principprogram och fundera på vad följderna av en sådan politik skulle innebära.

Mvh

Seved

Patrik, Ängelholm sa...

Seved, du vet nog sedan tidigare att jag inte har något emot att diskutera missuppfattningar och fördomar om SD, t.ex. här på din blogg.

Någonting är grundläggande fel om man upplåter på ett politiskt parti att försöka definiera vad som är utmärkande för den egna nationaliteten. Här går Seved ett steg längre, och anser tydligen att SD skall stå till svars för hela definitionen av kultur och kulturmönster, vare sig det handlar om den svenska eller något annat.

SD's beskrivning av kultur, enligt texten, är knappast kontroversiell. Jag läste precis Wikipedias förklaring av kultur. Den är främst formell, medan SD's är främst beskrivande. Inte heller i Wikipedias beskrivning går att utläsa de konkreta objekt, möjliga att ta på, som SD så ofta förväntas presentera. Den enda slutsats man kan dra, är att det är i frågan som felet ligger.

Det har inte strikt med nationalism att göra. Det som SD skriver, som Seved uppmärksammat, torde även gälla för microkulturer utan nationell koppling, t.ex. ett kompissällskap med nära relationer mellan medlemmarna i sällskapet. Det är från den nivån och uppåt som kulturmönster uppstår. Det kan t.ex. gälla gemensamma minnen eller vilka (självklara) beteendemönster gruppmedlemmarna har sinsemellan och som är ett unikum för gruppen. Kulturmönster kan uppstå i grupper från 2 personer och uppåt. Det största kända kulturmönstret torde vara kinesiskheten, som omfattar ca 1 miljard.

Den här sortens debatt är unik för Sverige. Inte i något annat land skulle ett parti ställas till svars för hur den egna nationaliteten skall beskrivas. Seved vill gärna diskutera svenskhet med svenskar (mer specifikt sverigedemokrater). Har Seved någongång försökt diskutera t.ex. kurdiskhet med en kurd eller finskhet med en finländare (eller för den delen finlandssvenskhet med en finlandssvensk)?

Ann-Cathrin,

Personen ifråga hamnar, liksom vilken annan person som helst, ingenstans utifrån SD's principprogram. Politik handlar inte om att bedöma enskilda människor.

Jag avslutar med ett lästips:
http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2009/08/28/existerar_socialdemokrater_och_har_mona_

Patrik, Ängelholm sa...

Länken blev fel, var troligen för lång. Delar upp den lite, hoppas det funkar om man sätter ihop den manuellt:

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/
karlsson/2009/08/28
/existerar_socialdemokrater_och_har_mona_

Seved Monke sa...

Hej Patrik,

Jag säger inte att SD ska definiera hela kulturbegreppet men jag frågar hur ni Sverigedemokrater definierar kultur, och vem som inkluderas i denna utifrån ert principprogram?

Det jag tycker är obehagligt med SD är att ni strävar efter ett samhälle som är omöjligt att uppnå, vi har redan lämnat det stadium när Sverige bestod endast av småstäder och småbönder. Sverige är idag mångkulturellt, vare sig ni vill det eller inte. Och detta vet ni om, men ni utnyttjar den främlingsfientlighet som finns, och bygger på den, för att skapa större klyftor mellan svenskar och invandrare.

Jag anser personligen att svenska politiker, läs socialdemokraterna, har misslyckats med stora delar av integrationen, och detta främst på grund av att man har försökt ta hand om människor istället för att ge dem personligt ansvar att själva forma sina liv.
Men jag tror inte lösningen är att spä på fördomarna och dela in folk i vi och dom. Menar ni till exempel på allvar att vi ska ha olika lagar för olika människor, beroende på vilket ursprung dom har? Får det er inte att tänka på Sydafrikas apartheid?

Den politik ni vill driva leder bara till fler och större problem och är enbart kontraproduktiv.

Mvh

Seved

Patrik, Ängelholm sa...

"Jag säger inte att SD ska definiera hela kulturbegreppet"

Nej men det är ju faktiskt precis det som SD skriver om i den text du refererar, d.v.s. generellt exempel på särdrag för en kultur (vilken som helst).

"men jag frågar hur ni Sverigedemokrater definierar kultur, och vem som inkluderas i denna utifrån ert principprogram?"

Sverigedemokraterna gör inte någon ansats alls till en egen definition av kultur, utan använder de definitioner eller försök till definitioner som redan finns - och som dessutom är tämligen universella. Ingen inkluderas eller exkluderas i SD's principprogram. Det hanterar individer lika lite som andra partiers partiprogram.

Jag har aldrig någongång, någonsin hört en partikamrat eller ens fjärran sympatisör uttrycka stöd för ett samhälle bestående av "småstäder och småbönder". Vi kommer där åter in på vanföreställningar (iofs inte särskilt elaka, men dock fel) om partiet, som rör sig i din fantasi.

"Sverige är idag mångkulturellt, vare sig ni vill det eller inte."

Lite grand hamnar debatten där på sandlådenivå (även om det iofs finns värre exempel på det). Pelle trampar sönder Lisas sandslott och säger "Så nu finns inte det mer". Lisa vet att hon aldrig mer kommer kunna göra ett likadant sandslott igen.

Men visst har du rätt i att Sverige blivit mångkulturellt. Vi är överens där. Assimileringsprocessen, som redan är i full gång bland många av de invandrare som frivilligt kämpar och lyckas med sin anpassning i Sverige, måste påskyndas för att motverka mångkulturen i den bemärkelse begreppet brukar användas.

"ni utnyttjar den främlingsfientlighet som finns, och bygger på den"

Mantra 1.

"för att skapa större klyftor mellan svenskar och invandrare."

Mantra 2.

Det finns ingen "främlingsfientlighet" i Sverige, och i den mån den finns så är det något helt annat än vad du och resten av PK-etablissemanget mässar om. Det etniska hat som främst finns i Sverige, finns mellan olika grupper med invandrarbakgrund, och från vissa invandargrupper riktat mot etniska svenskar.

SD vill att invandrare assimileras i Sverige, d.v.s. välkomnar dem som svenskar - med rimlig motprestation förstås. Det är motsatsen till att skapa klyftor, som ditt och de andra riksdagspartierna skapar med sin förfelade politik.

"Jag anser personligen att svenska politiker, läs socialdemokraterna, har misslyckats med stora delar av integrationen,"

Det är så typiskt för de gamla partierna att stå och peka finger åt varandra medan Sverige rasar samman. Båda blocken, samtliga 7 partier i riksdagen, är precis lika skyldiga till segregationen i det svenska samhället. De borgerliga partierna har aldrig fört någon oppositionspolitik mot S-sidan på den punkten. De få år de hamnat i regeringsställning har vi heller inte sett minsta skillnad, utan fördärvet har fortsatt i samma takt.

"Men jag tror inte lösningen är att spä på fördomarna och dela in folk i vi och dom."

Man kan börja undra med tanke på hur du drar SD, och därmed alla partiets väljare, i smutsen, och t.ex. anklagar svenskar för främlingsfientlighet. Svenskar är inte främlingsfientliga, eller onda på något annat sätt heller för den delen, och det är dags att svenskarna slår näven i bordet vad gäller den sortens anklagelser. Ett utmärkt sätt kan förstås vara att rösta SD.

"Menar ni till exempel på allvar att vi ska ha olika lagar för olika människor, beroende på vilket ursprung dom har? Får det er inte att tänka på Sydafrikas apartheid?"

Jo det får det. Just därför är det du beskriver motsatsen till SD's politik, som är tydlig med att alla svenska medborgare skall behandlas lika enligt lagen.

"Den politik ni vill driva leder bara till fler och större problem och är enbart kontraproduktiv."

Du är smäckfull med fördomar om SD, och visar dig ofta pinsamt okunnig. Jag kan därför inte se att du har möjlighet att på något sätt seriöst bedöma vår politik, eller vad den ev. kan leda till.

Kjell sa...

Svenskheten har aldrig varit statisk. Vår kultur, vårt språk och våra gener har alltid fyllts på utifrån med invandring.
Denna utveckling kommer att acceleras. Nu har vi kurder, somalier, bosnier, irakier m fl grupper som kommer att berika oss. Snart kommer kineser och indier.
Det viktiga är att försvara liberalism, humansism och demokrati. Att dissekera svenskheten leder bara till cirkelresonemang, navelskåderi och hårklyverier.

Pigge sa...

För särlagstiftning intrigerar samhället på ett positivt sätt? När skall etablissemanget till politiker, gatstenskastande humanister och andra PK-människor inse att detta är och förblir ett problem sålänge ingen vågar lyfta frågorna???