måndag 5 november 2007

Global Dimming.

Jag går just nu en kurs som heter Klimatet, energin och det moderna samhället på Uppsala Universitet. Bland annat har vi fått lära oss om en teori som inte är allmänt känd men helt accepterad av forskarvärlden. Det kallas för Global Dimming och är som följer. I och med att vi släpper ut föroreningar i luften samlas det partiklar i atmosfären. Dessa lagras bland annat tillfälligt i molnen. Partiklarna drar åt sig vatten och då blir molnen som gigantiska speglar. Solljuset studsar tillbaka och solens stålar värmer inte upp jorden så mycket som dom hade gjort i en icke förorenad värld. Med andra ord borde jorden vara varmare än den är idag, klimatförändringen har gått längre än vad vi tidigare ansett. När vi kommer till rätta med luftföroreningarna kommer värmen att stiga än snabbare. En bisarr situation kan tyckas. Men vad som framgår är att det är mer bråttom än någonsin. Våra makthavare måste förstå vidden och inse att det kommer att bli väldigt kostsamt att fortsätta stoppa huvudet i sanden.