tisdag 16 februari 2010

Vårdval Stockholm är en succé

Idag i nyhetsmorgon konstaterades att kötiderna för att få opereras för grå starr i Stockholm förminskats radikalt. De årslånga köerna för barn med skriv och lässvårigheter har också försvunnit. Vårdval Stockholm har inneburit att stockholmarna själva får välja var de vill ha vård och vården har blivit otroligt mycket mer effektiv. Socialdemokraterna bortser från detta och försöker göra det hela till en klassfråga. Detta är en skymf mot de som slipper stå i årslånga köer för att få sin syn tillbaka och de barn med dyslexi som fått snabb hjälp med att lära sig läsa och skriva.

Andra bloggar: Birgitta Rydberg, Magnus Andersson, Per Altenberg, Olof Lindquist, Frispinn och SvD ledarblogg.

Inga kommentarer: