måndag 12 april 2010

Endast legitimerade lärare får undervisa i framtiden

Utbildning har alltid varit en kärnfråga för Folkpartiet. Jan Björklund har som skolminister bidragit till stora förändringar i den svenska skolan under den senaste mandatperioden. Detta var onekligen på tiden, svenska elevers kunskaper har halkat efter resten av Europa under de senaste årtiondena.

Som jag ser det är en höjning av lärarnas status en nödvändighet. Läraryrket ska inte vara något som man hoppar på i brist på annat efter att man har läst enstaka kurser på något av Sveriges universitet. Läraryrket ska ha samma status som andra yrken med lika lång utbildning och framför allt måste lönerna höjas.

Nu tar FP och Alliansen ytterligare ett steg i rätt riktning, man inför från och med 2012 en yrkeslegitimation för lärare och förskolelärare. Endast de som är legitimerade lärare ska få undervisa. Egentligen är det absurt att vi har hamnat i en situation där lärare som inte är behöriga får undervisa och sätta betyg. Vem skulle vilja gå till en läkare som inte hade legitimation? Och vem skulle anlita en advokat som inte var utbildad advokat?

Läs vad andra bloggar skriver om lärarlegitmationen: Runo Johansson, Kent Persson, Nina Larsson, Roger Haddad, C. Fagerberg och Törnqvist.

5 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Att läraryrket är andra- och tredjehandsval för många av studenterna ändras inte av lärarlegitimation. Däremot slipper kanske vi behöriga lärare utstå förödmjukelsen att obehöriga prioriteras framför behöriga för att de är billigare i drift och mer medgörliga. Men viktigast av allt är att de stärkta kraven på behörighet och lämplighet ökar både likvärdigheten och kvaliteten i skolan. Det tjänar vi alla på.

Anonym sa...

Massor av
människor går till läkare som inte har legitimation, t.ex olika sorter av naturläkare etc. Människor äter medicin som de köper via Internet samtidigt som prickade läkare som gjort det ena felet efter det andra arbetar lugnt kvar år efter år då Socialstyrelsen inte bryr sig om de anmälningar felbehandlade gör. Ingen lärare, hur dålig den än må vara kan göra sådan skada som en dålig läkare så sluta jämföra.

Seved Monke Ajneståhl sa...

Hej Helena,

Sant, men jag tror att om statusen för lärarna ökar, bland annat genom att man inför en legitimation, så kommer fler att välja läraryrket som förstahandsval.

Mvh

Seved

Seved Monke Ajneståhl sa...

Hej anonym,

En läkare som inte har en legitimation kan inte jobba som läkare. En naturläkare är något annat vilket du och alla andra är helt medvetna om.

Och jag jämför hur mycket jag vill här på min blogg. Precis som jag inte vill att en outbildad naprapat ska behandla min rygg vill jag inte att mina barn ska gå i en skola som har lärare som inte har adekvat utbildning.

Med en önskan om en trevlig kväll.

Seved

Åsa sa...

Det är fel väg att gå om man vill öka statusen för lärare. Prestige och ära är ett sett. Med det vore enklare och mycket mindre byråkratiskt att höja lärarnas löner istället för att administrera licenser.

Ökar lärarnas löner - ökar konkurrensen - fler lärare ger större urval för skolorna. Bara sen kan man ge lärare legitimation, när vi har många utövare av yrket att välja bland.