onsdag 10 februari 2010

Bidra till FP-Stockholms program på nätet!

Svenska Dagbladet uppmärksammar idag FP-Stockholms framsynta nya sätt att arbeta. Nu kan alla som vill, oavsett partimedlemskap, bidra till hur Folkpartiets program 2010-2014 ska se ut. Gå in här och gör din röst hörd.

Inga kommentarer: