onsdag 17 februari 2010

Bra, Jan Björklund!


I den nya kursplanen föreslår skolverket att undervisning om antiken och medeltiden inte ska ingå i undervisningen. Detta är såklart helt huvudlöst. Vad är nästa steg, att eleverna inte längre ska läsa om andra världskriget, nazismen och kommunismen? Skolminister Jan Björklund sätter ner foten och garanterar att regeringen inte kommer att godkänna denna förändring. Det är beklagansvärt att skolverket inte förstår att vår historia är otroligt viktigt för att förstå vår samtid.

Min lärare från historiska instutitionen i Lund på 1990-talet, en av Europas mest begåvade historiker, Dick Harrysson, säger ifrån i Expressen.

Du kan även lyssna på Jan Björklund när han och Lars Ohly debatterar här.

Läs vad andra bloggare tycker: Opinionsbloggen, Roger Haddad, Shane Whaley och basun.

7 kommentarer:

Jonas B. sa...

Nu var det femton år sedan jag gick på gymnasiet och jag vet inte om andras upplevelse ens liknar min, men jag kan tycka att det vore en poäng att inte stanna vid andra världskriget.

Vi har ett helt kallt krig efter det där USA och Sovjet i tysthet stödjer diverse mindre nogräknade diktatorer för rent taktiska syften, vars processer är helt nödvändiga för att kunna förstå dagens världspolitik.

Jag kan känna att jag saknar bakgrunden till det där helt och hållet. Om priset vore att läsa lite mindre om antiken eller järnåldern (vilket återkom i stort sett i varje skolstadium) så vore det väl värt. IMHO, naturligtvis.

Anonym sa...

OM Skolverket fått som de velat hade möjligheterna för svenska elever att få reda på vad 'svenskar', vad vi än lägger i det begreppet eftersom likheten förmodligen med nutida svenskar efter alla invandringar från tidig medeltid och framtåt inte påverkat, blev kända för i Asia Minor under 200-talet.

Det berättas bl.a. om några namngivna Visigoter, en av dem sägs härstamma från Ranriki uppe på ön i den norra Oceanen, andra namngivna är Ostrogoter som kommit från ön uppe i den norra Oceanen ner via Dnjepr och Stora Volga efter att ha korsat havet i norr....
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest, men de är bra på att hitta skäl att ha fest. De är lättast att slå i strid dagen efter en fest.... som om inte det var nog finns följande här snabböversatta uppgift noterad 844 av en postmästare i Asia Minor delen av det östromerska riket:
De far till öst, till Kina och ända ner i Indien. De far till Väst, Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där.....
Mera historisk information:
Sveinar och Kol (Karl) från ön uppe i norr var handelsmän som färdades ner via de ryska floderna redan under gotertiden. De sålde fjällrävskinn, ekorrskinn, hermelin och slavar(!). De har noterats av minst en samtida historiker som sällan nämnts för att de frivilligt betalade 10% skatt på det de tjänade :P

När jag läste det senare förstod jag så väl varför svenskar idag inte protesterar mer högljutt mot för hög skatt. Visserligen hade många länder olika skattsystem långt tillbaka i tiden. Men att frivilligt betala därutöver det står dessa Ar-Rus som de kallade sig för nästan ensamma om att velat göra.

Seved Monke Ajneståhl sa...

Hej Jonas,

Självklart ska vi inte stanna vid andra världskriget, hela historien måste uppmärksammas. Självklart räcker inte undervisningstimmarna till djupgående studier i alla epoker man att skippa antiken och medeltiden verkar väldigt ogenomtänkt.

Och jag tror det är väldigt viktigt att man håller politiska ideal utanför historieundervisningen. Du och jag hade förmodligen samma historiebok på gymnasiet, "Alla tiders historia". I denna finns ett tiotal sidor om förintelsen och på sin höjd tio rader om Lenin och Stalins folkmord. Är detta en sund historiebeskrivning? Vi är ute på väldigt hal is om vi börjar utesluta vissa perioder av historien, som nu skolverket föreslår. Om våra elever inte ska läsa om medeltiden, varför ska de då läsa om kollonialismen och den afrikanska slavhandeln?

Mvh

Seved Monke

Seved Monke Ajneståhl sa...

Nora4you,

Onekligen har vi en del att lära av historen, eller hur!?

Mvh

Seved Monke

Camilla Grepe sa...

Jag är lite fundersam över prioriteringarna i skolan. Jag har ett barn i åk 2 på gymnasiet. De ska läsa religion men inte historia.

Seved Monke Ajneståhl sa...

Hej Camilla,

Der låter väldigt märkligt. Hur kan man separera dessa två ämnen?

Mvh

Seved

Fanders Satansson sa...

Att det har blivit en reaktion mot Skolverkets föreliggande förslag om studieplanerna i historia är bra. Men det finns ett faktum som innge svensk tydligen verkar ha en aning om. Europas kultur är närmast ett arv av den arabiska kulturen som förmedlade och utvecklade Medelhavets kulturhistoria från fenicierna, grekerna och romarna. Utan den arabiska insatsen skulle Europa inte fått någon renässans. T o m rationalismen, som vi skryter om, härstammar från den arabiska kulturen. Vår vetenskap och vår teknik, (tänk på att algebra och alkohol och diffra är arabiska namn) medicinen, jordbruksteknik, mättningsteknik, navigationa. När vi idag haren så stor muslimsk invandring, då vore det på tiden att tala om det som förenar kulturerna, inte om det som skiljer (religion, burkor och minareter). Vikingarna hade också historiska relationer med musklimerna i medeltiden. Och namnet Europa, härstammar från Orienten. Det är på tiden att svenskar "orienterar" sig bätte i kulturhistoria.